Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasičská všehochuť (aneb na co jsem narazil na jiných webech)

První bych si dovolil zařadit píseň, kterou mi poslal Číča... kdo nás zná tak ví o kom je řeč, takže netřeba dále rozvádět....TADY

Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ne zisku, ne slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštestí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, bud jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Bud obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečne nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Te zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hled se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání pocestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku ruzných sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řid a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Modlitba hasiče


Necht kdekoliv oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane,
dej mi síly dost.

V náručí vynést dítě,
když ješte nevypršel čas.
Ale i starce,matku,
která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.

Když z Tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem udělal pro jiné.
Amen