Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Hasičská všehochuť (aneb na co jsem narazil na jiných webech)

První bych si dovolil zařadit píseň, kterou mi poslal Číča... kdo nás zná tak ví o kom je řeč, takže netřeba dále rozvádět....TADY

Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ne zisku, ne slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštestí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, bud jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Bud obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečne nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Te zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hled se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání pocestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku ruzných sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řid a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Modlitba hasiče


Necht kdekoliv oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane,
dej mi síly dost.

V náručí vynést dítě,
když ješte nevypršel čas.
Ale i starce,matku,
která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.

Když z Tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem udělal pro jiné.
Amen